Milstolpar i renoveringen

Vår ansökan ligger fortfarande öppen!

När vi fick bidraget till den Antikvariska Förprojekteringen beviljat innebar det inte att vår ursprungliga ansökan ”stängdes”, utan precis det motsatta. Nu ber därför Länsstyrelsen oss att inkomma med en kompletterande offert som endast avser renoveringen av själva yttertaket (dvs inte fasad, fönster, portar och dörrar som den ursprungliga renoveringsofferten inkluderade i tillägg). Ska vi […]

Rapporten klar! VARVET ÄR UNIKT!

Tja, det är väl kanske inte det enda som framkommer av rapporten, men nog så viktigt! Några huvuddrag ur rapporten: – Sjöhistoriska museet har på 1990-talet genomfört dokumentation av varvsverksamheten bland annat genom fotografering och intervjuer med tidigare anställda. Man bedömer att den bevarade varvsbyggnaden är unik både i ett nationellt och internationellt perspektiv. – […]

Beviljat bidrag till Antikvarisk Förprojektering!

Glädjebesked! Vi har av Länsstyrelsen fått beviljat bidrag för att göra en s.k. Antikvarisk Förprojektering. Det innebär att vi kommer att anlita en antikvarisk expert som får gå igenom byggnaden, dess delar, miljön och byggnadens kulturvärde för att ge en rekommendation över vad som behöver göras, hur och med vilka material. Det här var egentligen […]

Varvet nästan avstädat!!

Det nya året startar med en hyfsat urstädad varvsbyggnad! Till vår stora glädje kraftansamlade den forne ägaren och mobiliserade hela familjen i en räd av att röja och städa. Och det var ingen liten uppgift. Stor lättnad att börja det nya året med relativt ”blanka blad”!

Komplettingar tack!

Nu vill Länsstyrelsen få in kompletteringar; offert på ombyggnationen, antikvarisk medverkan och lite andra ”detaljer” som man svänger sig med i den här världen. När väl vi har skickat in dessa kompletteringar följer en tid av nervös förväntan. Först under februari månad börjar de att se över ansökningarna… Spännande!!

Ansökningshandlingarna till Länsstyrelsen inskickade.

I sista minut skickar vi iväg ansökningshandlingarna till Länsstyrelsen. Ansökningstiden löper ut den 31 oktober varje år. Det här är trots allt en helt ny värld att sätta sig in i för vår del, och efter lugnande samtal med Länsstyrelsen, får vi besked om att det som saknas i ansökan kommer de att begära kompletteringar […]

Varvet är vårt!

I april skrev vi avtal men idag, den 6 september, skedde överlåtelsen. Under sommaren har vi som enda åtgärd innan övertagandet åtminstone satt plast över de fasadfönster som var trasiga/saknades. Nu börjar historien om Varvets återuppståndelse!!