Vi som har köpt varvet i Gamleby heter Björn och Pia Jurell. Närmast kommer vi från Stockholm. Björn har en bakgrund inom reklambranschen med inriktning mot mässor. På senare år har han drivit charterverksamhet med en 70-fots skonare som numer har Gamleby som hemmahamn. Björn var även delaktig i renoveringen av fullriggaren HMS af Chapman som fungerar som vandrarhem i Stockholm. Pia är civilekonom och har haft ledande positioner i bygg- och möbelbranschen.

Vi är båda hängivna seglare som besökt Västervik många gånger, men när vi kom till Gamleby förra året blev de förälskade i den pittoreska byn. Vi är i grund och botten entreprenörer och vi ser en möjlighet i Gamlebys varvsområde. Men inte för att exploatera, utan att ta hand om och bevara den marina historien som finns här.

Den fastighet vi har köpt består av tre huskroppar varav en inhyser veterinärstationen. I den byggnad som tidigare varit bilhall, och på senare år loppis, planerar vi en butik för marina detaljer.

När Tore Holms Varv kom ut på marknaden blev vi genast intresserade trots att det skulle krävas mycket renovering. Det första vi kommer att göra för att dra igång bevarandet av Tore Holms varv är att renovera tak, fasad, fönster och portar. Det är för att i första hand vädersäkra byggnaden. Det har trots allt fått stå och förfalla under många år. Vi har sökt bidrag från Länsstyrelsen till den här initiala fasen av renoveringen och vi hoppas att det finns ett genuint intresse från såväl kommun och länet för att de facto värna om den kulturhistoria som Tore Holms Varv innebär. Det var Tore Holm som satte Sverige på kartan i bl.a. olympiska sammanhang första hälften av förra århundradet.

Vi har ett starkt intresse för varvsmiljön och vill gärna göra en insats för kulturen. Vi har varit i kontakt med Sjöhistoriska museet i Stockholm eftersom vi även funderar på ett litet museum om Tore Holm. Att dessutom kunna kombinera det med konceptet med en butik som erbjuder begagnade båttillbehör och marina artefakter känns spännande. Vi tycker att läget här i Gamleby är som gjort för det.