Kategori: Okategoriserade

Nu sätter bytet av bottenstockarna igång!

I fredags kom Fredriks Bygg tillbaka med sin ”byggarvagn”. Nu har kälen gått ur marken. ÄNTLIGEN! Nu kan renoveringen av bottenstocken påbörjas. Vi väljer i möjligaste mån att anlita lokala entreprenörer, och vi är glada att vi hittade Fredriks Bygg. Det är inte det första bottenstocksprojektet, men enligt en av byggkillarna så är det ”tämligen […]

Dräneringen runt varvsbyggnaden klar!

I början av januari påbörjades grävningen runt den gamla båtbyggarhallen, dvs det som återstår av Holms Yachtvarv. Vi behövde dels lägga dränering runt byggnaden, för att skydda den från all den fukt som finns i kringliggande mark och som kommer ner från Garpedansberget när det regnar och när snön smälter. Dessutom behövde vi gräva ut […]

Nu ska spånet på vinden bort!

Omkring 1962 tillkom det innertak som finns i hela båtbyggarhallen. Virket i innertaket blev över efter det att Skramstabron på E22:an utanför Gamleby gjutits. Det var nämligen virke från gjutformarna som skänktes till varvsfastigheten, då Svennefalk var dess ägare, och sattes in som innertak. I tillägg lades spån ovanpå innertaket för att isolera själva hallen […]

Länsstyrelsen bidrar med mer!

Glädjande nyheter i vintermörkret. Takprojektet blev dyrare då vi valde att lägga sinuskorrigerad plåt istället för takpapp. Idag nåddes vi av det glädjande beskedet från Länsstyrelsen: de beviljar oss ytterligare nästan 250000 kr för att täcka kostnaderna för takomläggningen. Puh! Skönt! Det innebär att vi har mer pengar över till nästa steg i renoveringen: byte […]

Nu är taket tätt!

En sann milstolpe. Många kan säkert tycka att det är konstigt att vi inte först fixade bottenstocken för att kunna räta upp taket mer än vad vi nu har gjort, men – utan ett tätt tak kändes allt annat förgäves. Så – nu är taket tätt och vi kan sova lugnt om natten! Vår ambition […]

Familjen Burre Hellmans Stiftelse stödjer projektet!

Idag fick vi ett väldigt glädjande och efterlängtat telefonsamtal. Familjen Burre Hellmans Stiftelse har beslutat att gå in och stödja Fas 1 i projektet (Fas 1 avser att vädersäkra byggnaden; tak, fasad, fönster, dörrar och portar). Den stiftelsen har som ändamål att bl.a. Främja bevarandet och underhållet av företrädesvis kulturmärkta träbåtar samt att stödja organisationer som […]

Byggstart av takprojektet

Möte med såväl byggentreprenören som den antikvariske experten. Detaljer diskuteras och vissa ändringar kommer att behöva göras. Papptak konstateras inte bli det bästa alternativet (papptak var ytskiktet fram till 50-talet), utan plåt är lämpligare. Obehandlad Sinuskorrigerad aluminiumplåt, närmare bestämt. Och materialval när det gäller takavvattningen. Hur aluzink reagerar på Falu Rödfärg, och visst blir det […]

Byggställningarna på plats!

Oj vad häftigt! Nu är byggställningarna på plats runt hela varvsbyggnaden. I fredags kom en lastbil med långt släp och kran och lyfte av ”jag-vet-inte-hur-mycket-ställning”. Över helgen har ett proffsigt gäng om 4 män som vet hur man bygger ställning varit i Gamleby och byggt, byggt och byggt! Det liksom spirar i kroppen när man […]

Antikvarisk medverkan i takprojektet beviljas

Det gäller ju att ha en extern part som kontrollerar att renoveringen sker på rätt sätt med rätt material. Det är Länsstyrelsens kontrollorgan, kan man säga. Vi blir beviljade kostnaden för antikvarisk medverkan till 90% av kostnaden, och snart kan projektet ha uppstartsmöte! Känns helt fantastiskt!

Bidrag beviljas till viss del av takrenoveringen!

Som en Midsommarpresent får vi besked från Länsstyrelsen att de kan bevilja oss bidrag för ca 30% av kostnaden för renoveringen av taket. Bättre än ingenting, eller hur?!? Kruxet är att renoveringen måste vara påbörjad innan september och avslutad senast den 31 oktober. Sedan ”låser de böckerna”! Hinner någon av våra tillfrågade entreprenörer detta? Klarar […]